Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Nhiều mây
Huyện Phù Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.92