Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.9/ 17.4°
Sáng/Tối
17.1/ 17.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.9°
Sáng/Tối
17.8/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21°
Sáng/Tối
18.2/ 21.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.1°
Sáng/Tối
20.3/ 20.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 21.3°
Sáng/Tối
19.9/ 21.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.9°
Sáng/Tối
20.1/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
17.5/ 15.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 14.6°
Sáng/Tối
13.1/ 15.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 18.9°
Sáng/Tối
14.4/ 20.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 23.8°
Sáng/Tối
17.9/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

17.2°/19.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0