Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 15°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

0 °C

Chỉ số UV

0