Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:33 | 29/02/2024
Nhiều mây 12.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Thấp/Cao
9.6°/12.9°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.23 km/giờ
Điểm ngưng
8.3 °C
Chỉ số UV
0.12

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
894.55
NH3
1.36
NO
8.72
NO2
30.5
O3
0.3
PM10
71.03
PM25
68.85
SO2
4.71

Thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn những ngày tới