Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:08 | 13/07/2024
Nhiều mây 31.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Thấp/Cao
24.4°/32.8°
Độ ẩm
65%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.06 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
9.62

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
323.77
NH3
0.27
NO
0.05
NO2
1.22
O3
50.78
PM10
11.86
PM25
10.64
SO2
0.73

Thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn những ngày tới