Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:21 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
14.3/ 16.9°
Sáng/Tối
13.3/ 15.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.9/ 12°
Sáng/Tối
17.8/ 14.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.6/ 9.3°
Sáng/Tối
10.4/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.5/ 11.5°
Sáng/Tối
9.2/ 11.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 16.7°
Sáng/Tối
12.1/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 19.9°
Sáng/Tối
18.1/ 20.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 22.6°
Sáng/Tối
20.5/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.6/ 19.6°
Sáng/Tối
21/ 21.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
13.9/ 13.9°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.7/ 11.4°
Sáng/Tối
11.9/ 12.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:54
Thấp/Cao

10.4°/18.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

11.5 °C

Chỉ số UV

0