Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:58 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa vừa
Huyện Đình Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.85