Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:49 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:39
Thấp/Cao

8°/22°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

-3 °C

Chỉ số UV

0