Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:54 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 32.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 32.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Thấp/Cao

24.8°/34.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0