Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:37 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Bầu trời quang đãng
Huyện Đình Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:08
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0