Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:48 | 29/05/2024
Nhiều mây 31.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.8°.

Thấp/Cao
21.7°/31.5°
Độ ẩm
69%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.02 km/giờ
Điểm ngưng
25.9 °C
Chỉ số UV
10.5

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
0.11
NO
0.03
NO2
1.76
O3
44.7
PM10
14.18
PM25
12.77
SO2
1.3

Thời tiết Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập trong 12h tới

Thời tiết Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập những ngày tới

Lượng mưa Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập những ngày tới