Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:54 | 29/02/2024
Nhiều mây 13.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Thấp/Cao
11.4°/14.3°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.85 km/giờ
Điểm ngưng
8.2 °C
Chỉ số UV
0.03

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
801.09
NH3
1.12
NO
0.23
NO2
22.62
O3
5.68
PM10
41.66
PM25
40.84
SO2
1.45

Thời tiết Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn những ngày tới