Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 16/07/2024
Mây cụm 25.6°

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
25.7°/33.8°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.28 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
413.9
NH3
2.44
NO
0.02
NO2
5.14
O3
9.21
PM10
10.93
PM25
10.28
SO2
0.92

Thời tiết Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn những ngày tới