Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Thấp/Cao

24.2°/32.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

10.46