Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:11 | 22/04/2024
Mưa nhẹ 24°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.1°.

Thấp/Cao
22.6°/29.5°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.04 km/giờ
Điểm ngưng
21.1 °C
Chỉ số UV
0.15

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
547.41
NH3
5.26
NO
0.14
NO2
12.17
O3
15.02
PM10
27.43
PM25
24.72
SO2
2.47

Thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn những ngày tới