Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 06/02/2023
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Thấp/Cao
18°/22°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
1.94 km
Gió
1.82 km/giờ
Điểm ngưng
18 °C
Chỉ số UV
0.52

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
317.1
NH3
0.13
NO
0.08
NO2
2.83
O3
49.35
PM10
16.45
PM25
14.42
SO2
3.64

Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới