Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:58 | 25/07/2024
Mây cụm 26.4°

Mây cụm

Cảm giác như 27.6°.

Thấp/Cao
25.3°/37.7°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.03 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
607.49
NH3
0.99
NO
0
NO2
4.63
O3
26.46
PM10
46.94
PM25
44.21
SO2
3.01

Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới