Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 20/05/2024
Nhiều mây 23.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.7°.

Thấp/Cao
21.2°/33.6°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.9 km/giờ
Điểm ngưng
22.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
5.26
NO
0.01
NO2
11.31
O3
12.52
PM10
8.75
PM25
6.39
SO2
2.09

Thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn những ngày tới