Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:21 | 09/06/2023
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
22°/34°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.98 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
534.06
NH3
0.62
NO
0
NO2
3.68
O3
22.71
PM10
19.68
PM25
19.16
SO2
0.91

Thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tràng Định - Lạng Sơn những ngày tới