Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 23/05/2024
Mưa nhẹ 27.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.5°.

Thấp/Cao
23.7°/32.5°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.14 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
0.6

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
0.01
NO
0.02
NO2
1.8
O3
64.37
PM10
13.99
PM25
13.62
SO2
0.21

Thời tiết Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập trong 12h tới

Thời tiết Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập những ngày tới

Lượng mưa Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập những ngày tới