Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 21/04/2024
Nhiều mây 24.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Thấp/Cao
22.2°/29.7°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.79 km/giờ
Điểm ngưng
22.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
360.49
NH3
0.66
NO
0
NO2
2.4
O3
20.92
PM10
12.15
PM25
9.49
SO2
1.49

Thời tiết Xã Bắc Xa - Huyện Đình Lập theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bắc Xa - Huyện Đình Lập trong 12h tới

Thời tiết Xã Bắc Xa - Huyện Đình Lập những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bắc Xa - Huyện Đình Lập những ngày tới

Lượng mưa Xã Bắc Xa - Huyện Đình Lập những ngày tới