Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 18/01/2022
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Huyện Đình Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 18°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:31
Thấp/Cao

10°/23°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0