Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:37 | 11/12/2023
Thấp/Cao
21/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.4/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.2/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.9/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Thấp/Cao

18.9°/27.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0.05