Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:16 | 24/07/2024
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.1/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 31°
Tầm nhìn
8.54 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.2°
Tầm nhìn
8.06 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

24.8°/34.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0