Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:03 | 23/05/2024
Nhiều mây 28.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Thấp/Cao
23.6°/32.9°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
8.79 km
Gió
1.11 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
1.83

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
0
NO
0.03
NO2
1.46
O3
74.39
PM10
15.22
PM25
14.83
SO2
0.43

Thời tiết Xã Thái Bình - Huyện Đình Lập theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thái Bình - Huyện Đình Lập trong 12h tới

Thời tiết Xã Thái Bình - Huyện Đình Lập những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thái Bình - Huyện Đình Lập những ngày tới

Lượng mưa Xã Thái Bình - Huyện Đình Lập những ngày tới