Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.42