Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.88