Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:49 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Đình Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0