Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:05 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Đình Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0