Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:08 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
22.8/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24.7/ 21.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.2°
Sáng/Tối
20.8/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
23.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:25
Thấp/Cao

22°/31.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0