Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 25/02/2024
Nhiều mây 11.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 11.7°.

Thấp/Cao
12°/15°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.24 km/giờ
Điểm ngưng
10.3 °C
Chỉ số UV
0.98

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
694.28
NH3
1.01
NO
0.28
NO2
8.82
O3
14.66
PM10
25.19
PM25
23.71
SO2
1.39

Thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn những ngày tới