Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:26 | 25/07/2024
Mây cụm 26.6°

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
25.6°/39.5°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.5 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
0.9
NO
0
NO2
2.68
O3
15.38
PM10
12.84
PM25
11.65
SO2
0.44

Thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn những ngày tới