Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:33 | 21/04/2024
Nhiều mây 23.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Thấp/Cao
22.4°/30.8°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.29 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
373.84
NH3
0.59
NO
0
NO2
2.57
O3
16.27
PM10
10
PM25
8.2
SO2
1.09

Thời tiết Xã Cường Lợi - Huyện Đình Lập theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cường Lợi - Huyện Đình Lập trong 12h tới

Thời tiết Xã Cường Lợi - Huyện Đình Lập những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cường Lợi - Huyện Đình Lập những ngày tới

Lượng mưa Xã Cường Lợi - Huyện Đình Lập những ngày tới