Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:33 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Mưa vừa

22:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
88%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
1.29 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
91%
1.37 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
85%
1.14 km/giờ

10:00

30°C / 32°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
58%
1.58 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.63 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.58 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.31 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mây cụm

01:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.29 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.46 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.37 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
57%
2 km/giờ

13:00

32°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
47%
1.01 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.08 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.7 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.99 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.93 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.27 km/giờ

10:00

30°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
4.39 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.01 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.47 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.32 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.96 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.88 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.31 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.76 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.14 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.25 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.98 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.51 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.51 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.1 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.95 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.12 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.21 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.9 km/giờ
Huyện Đình Lập
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0