Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:53 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Nhiều mây

22:00

27.9°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.58 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.31 km/giờ

07:00

27.1°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.14 km/giờ

10:00

31.7°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.56 km/giờ

13:00

33.9°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.76 km/giờ

16:00

28.5°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.33 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.7 km/giờ

22:00

26°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.39 km/giờ

04:00

25°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.12 km/giờ

07:00

27.1°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.86 km/giờ

10:00

29.6°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
0.47 km/giờ

13:00

32.9°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.95 km/giờ

16:00

31°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.55 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.76 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.46 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.85 km/giờ

07:00

27.4°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.01 km/giờ

10:00

28.3°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.46 km/giờ

13:00

31.3°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.12 km/giờ

16:00

30.6°C / 37.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
1.32 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.47 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.54 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.69 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.33 km/giờ

10:00

30.2°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.4 km/giờ

13:00

31°C / 37.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
2.35 km/giờ

16:00

28.8°C / 34.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.37 km/giờ

19:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.62 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.51 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.8 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.6 km/giờ

10:00

29°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.54 km/giờ

13:00

28.8°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.8 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.76 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.87 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Thấp/Cao

25.5°/34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0