Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:33 | 29/05/2023
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 34°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
24°/36°
Độ ẩm
51%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.93 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
7.07

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
0.36
NO
0.08
NO2
0.51
O3
52.93
PM10
8.91
PM25
7.93
SO2
1.94

Thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới