Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:49 | 21/04/2024
Mưa nhẹ 25.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Thấp/Cao
23°/31.2°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.83 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
447.27
NH3
1.22
NO
0
NO2
1.61
O3
30.4
PM10
21.71
PM25
20.18
SO2
1.28

Thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới