Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 23/07/2024
Mưa nhẹ 24.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.1°.

Thấp/Cao
23.1°/30.5°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.29 km/giờ
Điểm ngưng
23.4 °C
Chỉ số UV
5.76

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
0.67
NO
0.08
NO2
0.93
O3
35.05
PM10
3.08
PM25
2.62
SO2
0.26

Thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới