Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 02/03/2024
Nhiều mây 10.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 9.2°.

Thấp/Cao
10.8°/19.3°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.78 km/giờ
Điểm ngưng
4.6 °C
Chỉ số UV
1.81

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
507.36
NH3
4.12
NO
0.39
NO2
4.37
O3
65.8
PM10
81.86
PM25
76.37
SO2
5.01

Thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới