Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 24/07/2024
Nhiều mây 28°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Thấp/Cao
25.8°/38°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.58 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1388.55
NH3
16.47
NO
0.41
NO2
51.41
O3
12.7
PM10
49.37
PM25
36.22
SO2
20.74

Thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Mỹ Hào - Hưng Yên những ngày tới