Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 21/04/2024
Nhiều mây 28.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Thấp/Cao
23.6°/32°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.93 km/giờ
Điểm ngưng
25.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
547.41
NH3
6.9
NO
0
NO2
18.17
O3
43.27
PM10
42.83
PM25
27.02
SO2
17.64

Thời tiết Phường Bạch Sam - Thị xã Mỹ Hào theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Bạch Sam - Thị xã Mỹ Hào trong 12h tới

Thời tiết Phường Bạch Sam - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Bạch Sam - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới

Lượng mưa Phường Bạch Sam - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới