Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 26/05/2024
Nhiều mây 35°

Nhiều mây

Cảm giác như 42.8°.

Thấp/Cao
26.4°/35.1°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.88 km/giờ
Điểm ngưng
31.9 °C
Chỉ số UV
2.31

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
640.87
NH3
5.76
NO
0.37
NO2
5.44
O3
118.73
PM10
27.28
PM25
24.15
SO2
9.54

Thời tiết Xã Xuân Dục - Thị xã Mỹ Hào theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xuân Dục - Thị xã Mỹ Hào trong 12h tới

Thời tiết Xã Xuân Dục - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Xuân Dục - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Dục - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới