Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:31 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Thị xã Mỹ Hào
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0