Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:47 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

998 mb

Gió

18.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:53
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0