Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 34.1°
Sáng/Tối
28.4/ 37.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
29.1/ 32.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 30°
Sáng/Tối
27.9/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 36.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.6/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.7/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

27.1°/35.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

31 °C

Chỉ số UV

0