Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:18 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Thị xã Mỹ Hào
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0