Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:59 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Ít mây
Thị xã Mỹ Hào
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.02