Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:34 | 24/05/2024
Nhiều mây 29.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Thấp/Cao
25.6°/33.4°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.52 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0.49

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
781.06
NH3
7.35
NO
0.04
NO2
25.02
O3
81.54
PM10
44.85
PM25
39.8
SO2
13.83

Thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Động - Hưng Yên những ngày tới