Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 12/04/2024
Mây cụm 27.7°

Mây cụm

Cảm giác như 30.2°.

Thấp/Cao
23.1°/33.6°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.35 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
8.49
NO
0.27
NO2
19.54
O3
42.2
PM10
18.12
PM25
10.88
SO2
11.92

Thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phù Cừ - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Cừ - Hưng Yên những ngày tới