Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:57 | 24/04/2024
Nhiều mây 30.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.9°.

Thấp/Cao
24°/34.3°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.98 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
4.17

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
814.44
NH3
10.39
NO
0.62
NO2
30.85
O3
25.03
PM10
57.61
PM25
47.19
SO2
18.36

Thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên những ngày tới