Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 26/05/2024
Nhiều mây 34.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.1°.

Thấp/Cao
26.4°/35.9°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.72 km/giờ
Điểm ngưng
29.5 °C
Chỉ số UV
3.92

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
787.74
NH3
7.16
NO
0.36
NO2
7.63
O3
134.47
PM10
40.41
PM25
36.19
SO2
12.4

Thời tiết Xã Ngọc Lâm - Thị xã Mỹ Hào theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Lâm - Thị xã Mỹ Hào trong 12h tới

Thời tiết Xã Ngọc Lâm - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Ngọc Lâm - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới

Lượng mưa Xã Ngọc Lâm - Thị xã Mỹ Hào những ngày tới