Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:34 | 12/04/2024
Nhiều mây 29.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Thấp/Cao
24.8°/35°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.7 km/giờ
Điểm ngưng
25.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
514.03
NH3
8.61
NO
0.14
NO2
18.51
O3
52.21
PM10
18.34
PM25
11.37
SO2
12.04

Thời tiết Huyện Văn Lâm - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Văn Lâm - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Lâm - Hưng Yên những ngày tới