Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:21 | 24/07/2024
Mưa nhẹ 27.1°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.6°.

Thấp/Cao
26.1°/37.3°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.69 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1388.55
NH3
16.47
NO
0.41
NO2
51.41
O3
12.7
PM10
49.37
PM25
36.22
SO2
20.74

Thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên những ngày tới