Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:13 | 22/04/2024
Mưa vừa 25.7°

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
24.8°/32.6°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.02 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0.16

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
841.14
NH3
12.79
NO
4.14
NO2
37.7
O3
1.48
PM10
59.67
PM25
41.46
SO2
27.66

Thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ân Thi - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ân Thi - Hưng Yên những ngày tới