Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:20 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 32.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây

01:00

34°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.16 km/giờ

04:00

32.7°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.56 km/giờ

07:00

31.9°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.88 km/giờ

10:00

31.3°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.99 km/giờ

13:00

32°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.18 km/giờ

16:00

33.8°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.39 km/giờ

19:00

30.5°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.92 km/giờ

22:00

29.3°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ

01:00

28.4°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.85 km/giờ

04:00

27°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.3 km/giờ

07:00

28.6°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.38 km/giờ

10:00

32.9°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.14 km/giờ

13:00

33.3°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.03 km/giờ

16:00

32.7°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.87 km/giờ

19:00

30.1°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.64 km/giờ

22:00

29.7°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.99 km/giờ

04:00

28.5°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.59 km/giờ

07:00

28.6°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.65 km/giờ

10:00

31.7°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.4 km/giờ

13:00

33°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.35 km/giờ

16:00

34.8°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
0.87 km/giờ

19:00

31.6°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.74 km/giờ

22:00

29.3°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ

01:00

29.9°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.08 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.11 km/giờ

07:00

29.9°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.06 km/giờ

10:00

33.2°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.68 km/giờ

13:00

35.6°C / 42.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
2.69 km/giờ

16:00

35°C / 43°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
3.09 km/giờ

19:00

31°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.23 km/giờ

22:00

29.3°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.33 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

27.8°/33.2°

Độ ẩm

81%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

29.7 °C

Chỉ số UV

0