Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:30 | 20/04/2024
Mây rải rác 29.7°

Mây rải rác

Cảm giác như 30.9°.

Thấp/Cao
25.5°/35.3°
Độ ẩm
51%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.16 km/giờ
Điểm ngưng
19.3 °C
Chỉ số UV
7.13

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
807.76
NH3
11.91
NO
0.75
NO2
8.57
O3
194.55
PM10
85.58
PM25
71.05
SO2
17.64

Thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên những ngày tới