Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:52 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 34°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.41