Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:34 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

24.1°/34.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0