Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:06 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Thị xã Mỹ Hào
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.76