Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:00 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 30.8°
Sáng/Tối
29.9/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.3/ 33.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 30.9°
Sáng/Tối
29.4/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.6/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 28.5°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 27.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.5°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
27.5/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

25.9°/37.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.39 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.36