Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:10 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 33.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.1/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.6/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Thấp/Cao

25.3°/38°

Độ ẩm

88%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0