Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:53 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.6/ 16°
Sáng/Tối
14.3/ 16.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.8/ 18.5°
Sáng/Tối
17.1/ 19.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.4/ 16.1°
Sáng/Tối
17.2/ 17.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 20.5°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.1°
Sáng/Tối
20.5/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 12.3°
Sáng/Tối
14.6/ 13.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 13.9°
Sáng/Tối
11.3/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 16.4°
Sáng/Tối
13.3/ 18.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.4°
Sáng/Tối
18.9/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 14.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Thấp/Cao

14.7°/20.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

10.6 °C

Chỉ số UV

0