Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.4°
Sáng/Tối
30.2/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
30.7/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.2°
Sáng/Tối
29.9/ 32.9°
Áp suất

996 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.6°
Sáng/Tối
30.1/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.5°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.9°
Sáng/Tối
30.4/ 32.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 30.7°
Sáng/Tối
30.6/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.2°
Sáng/Tối
31/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 31.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

28.9°/38.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

0