Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:28 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 30.1°
Sáng/Tối
28.8/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.8/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 31°
Sáng/Tối
28.5/ 36.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 30.9°
Sáng/Tối
29.7/ 36.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 30.8°
Sáng/Tối
29.5/ 36.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 30.7°
Sáng/Tối
30.8/ 35.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29.6°
Sáng/Tối
30.3/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 31.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

29°/38°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

0