Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 28.3°
Sáng/Tối
29.9/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 30.7°
Sáng/Tối
28.9/ 36.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.6°
Sáng/Tối
29.9/ 36.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30.6°
Sáng/Tối
30.2/ 35.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
30.9/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 32.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

28°/38.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.41 km/giờ

Điểm ngưng

29.9 °C

Chỉ số UV

0