Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:59 | 15/06/2024
Thấp/Cao
29.3/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.8/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.3/ 37.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.3/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.1/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 31.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

28.1°/38.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

28.7 °C

Chỉ số UV

0