Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:10 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 21°
Sáng/Tối
19.9/ 23.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 20.7°
Sáng/Tối
20.1/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 21.1°
Sáng/Tối
19.9/ 25.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 22.7°
Sáng/Tối
23.6/ 23.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.7°
Sáng/Tối
23.7/ 22.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 21.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20.2/ 20.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.1/ 19.9°
Sáng/Tối
20.9/ 19.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 20.4°
Sáng/Tối
20.9/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 19.5°
Sáng/Tối
21.1/ 21.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Thấp/Cao

19.8°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.3 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

12.54