Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Đồng Văn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

15°/16°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8.26 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0