Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:35 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
4/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
5/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Thấp/Cao

4°/16°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0