Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:59 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
12.9/ 11.3°
Sáng/Tối
11.4/ 12.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.3/ 12.3°
Sáng/Tối
11.1/ 12.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13.8/ 13.6°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13.3/ 12.9°
Sáng/Tối
13.7/ 12.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 13.4°
Sáng/Tối
12.9/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 13.9°
Sáng/Tối
13.4/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.8/ 7.3°
Sáng/Tối
8.8/ 7.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.8/ 7.7°
Sáng/Tối
5.7/ 8.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.6/ 9.7°
Sáng/Tối
8/ 10.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 13.7°
Sáng/Tối
10.4/ 15.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 11.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:59
Thấp/Cao

11.2°/13.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

0.43 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

11.8 °C

Chỉ số UV

0