Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
17/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1027 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:33
Nhiều mây
Huyện Đồng Văn
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

5.46

Tin tức thời tiết