Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 11/12/2023
Thấp/Cao
16.9/ 16.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16.8/ 16.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.4/ 16.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.3/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.9/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.3/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16.3/ 16.4°
Tầm nhìn
1.75 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16.5/ 16.6°
Tầm nhìn
0.41 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 15.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Thấp/Cao

15.7°/20.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

14.7 °C

Chỉ số UV

0