Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 06/02/2023
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.08 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.07 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.16 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.24 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.5 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.31 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Thấp/Cao

13°/18°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

1.06 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0