Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:12 | 18/01/2022
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Đồng Văn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 12°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:35
Thấp/Cao

7°/12°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0