Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:02 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Đồng Văn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.14