Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1019 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
11/
Áp suất

1024 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:13
Nhiều mây
Huyện Đồng Văn
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Thấp/Cao

8°/15°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

7.47 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0