Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
12.9/ 11.1°
Sáng/Tối
11.9/ 12.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:59
Nhiều mây

07:00

11.3°C / 11.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.62 km/giờ

10:00

11.6°C / 11.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.81 km/giờ

13:00

12.3°C / 12.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.14 km/giờ

16:00

12.1°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.48 km/giờ

19:00

12.2°C / 12.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.99 km/giờ

22:00

11.6°C / 11.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.83 km/giờ
Ngày/Đêm
12.9/ 12.7°
Sáng/Tối
11.6/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:59
Nhiều mây

01:00

11.9°C / 11.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.73 km/giờ

04:00

11.4°C / 11.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.69 km/giờ

07:00

12.3°C / 11.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.92 km/giờ

10:00

12.9°C / 12.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.05 km/giờ

13:00

12.9°C / 12.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.4 km/giờ

16:00

13.2°C / 12.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.34 km/giờ

19:00

12.2°C / 12.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.51 km/giờ

22:00

12.9°C / 12.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.52 km/giờ
Ngày/Đêm
13.9/ 13.1°
Sáng/Tối
13.6/ 13.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Nhiều mây

01:00

12.7°C / 12°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.78 km/giờ

04:00

12.2°C / 12.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.92 km/giờ

07:00

13.7°C / 13.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.41 km/giờ

10:00

13.6°C / 13.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.15 km/giờ

13:00

13.6°C / 13.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.07 km/giờ

16:00

13.4°C / 13.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.01 km/giờ

19:00

13.4°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.2 km/giờ

22:00

13.1°C / 13.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
13.9/ 12.2°
Sáng/Tối
14/ 12.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ

01:00

13.9°C / 13.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.11 km/giờ

04:00

13.1°C / 13.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.01 km/giờ

07:00

13.5°C / 13.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.19 km/giờ

10:00

13.7°C / 13.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.16 km/giờ

13:00

13.3°C / 13.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.22 km/giờ

16:00

12.2°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.27 km/giờ

19:00

12.1°C / 12.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.49 km/giờ

22:00

12.6°C / 12.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.49 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:59
Thấp/Cao

11.2°/13.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

0.43 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0