Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:06 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
22.4/ 18.3°
Sáng/Tối
19/ 19.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 18.4°
Sáng/Tối
18.8/ 20.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 18.3°
Sáng/Tối
18.1/ 20.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20°
Sáng/Tối
19.9/ 20.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 19.1°
Sáng/Tối
19.6/ 20.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.5°
Sáng/Tối
19.3/ 20.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 19.9°
Sáng/Tối
19/ 20.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.6/ 18.8°
Sáng/Tối
19.1/ 20.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 18.4°
Sáng/Tối
18.3/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 18.6°
Sáng/Tối
19.8/ 20.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 18.3°
Sáng/Tối
18.2/ 20.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 19.7°
Sáng/Tối
18.3/ 21.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19.2°
Sáng/Tối
19.2/ 22.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 19.4°
Sáng/Tối
19.4/ 21.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 19.5°
Sáng/Tối
19.6/ 21.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19.4/ 21.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 19.7°
Sáng/Tối
20/ 20.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 19.3°
Sáng/Tối
19.8/ 21.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 19.7°
Sáng/Tối
19.1/ 21.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 19.8°
Sáng/Tối
19.6/ 21.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19°
Sáng/Tối
19.1/ 21.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 19.4°
Sáng/Tối
19.7/ 21.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 20.7°
Sáng/Tối
20.7/ 20.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 19.9°
Sáng/Tối
20.4/ 21.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19.9°
Sáng/Tối
20.2/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 19.7°
Sáng/Tối
19.6/ 20.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 19.7°
Sáng/Tối
19.1/ 20.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 19.6°
Sáng/Tối
19.2/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 19.3°
Sáng/Tối
19.8/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 19.9°
Sáng/Tối
20.6/ 20.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 23.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Thấp/Cao

18.9°/25.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.17