Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa
Huyện Đồng Văn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Thấp/Cao

15°/16°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

0.84 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0