Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:35 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
24.9/ 18.9°
Sáng/Tối
16.3/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 19°
Sáng/Tối
17.1/ 23.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 19.9°
Sáng/Tối
18.2/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 19.1°
Sáng/Tối
19.1/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 20.6°
Sáng/Tối
18.3/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.9/ 20.2°
Sáng/Tối
19.1/ 22.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.7/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 20.5°
Sáng/Tối
19.7/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20.9°
Sáng/Tối
20.8/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.8°
Sáng/Tối
19.4/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 17.2°
Sáng/Tối
20.7/ 18.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.1/ 17.1°
Sáng/Tối
16.2/ 19.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.9°
Sáng/Tối
16.6/ 18.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17.1°
Sáng/Tối
16.5/ 18.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 18.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

17.7°/25.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0