Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:39 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

6.52