Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:06 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Thấp/Cao

13°/19°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0