Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Đồng Văn
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0