Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:32 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
24.6/ 21°
Sáng/Tối
21.6/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:47
Mưa nhẹ

07:00

21.3°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.63 km/giờ

10:00

22.9°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.18 km/giờ

13:00

25°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.11 km/giờ

16:00

25.6°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.12 km/giờ

19:00

22°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.25 km/giờ

22:00

20.4°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 19.1°
Sáng/Tối
20.6/ 21.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:48
Mưa rất nặng

01:00

20.3°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.92 km/giờ

04:00

19.4°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.85 km/giờ

07:00

21.8°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.49 km/giờ

10:00

24°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.05 km/giờ

13:00

25.1°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
2.4 km/giờ

16:00

24°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
2.1 km/giờ

19:00

22°C / 21.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.16 km/giờ

22:00

20.3°C / 20.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
23.5/ 19.5°
Sáng/Tối
19.4/ 20.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:48
Mưa rất nặng

01:00

19.3°C / 20.9°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
0.53 km/giờ

04:00

19.2°C / 19.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.29 km/giờ

07:00

20.9°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.38 km/giờ

10:00

22.3°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.82 km/giờ

13:00

23.4°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
1.68 km/giờ

16:00

22.4°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.76 km/giờ

19:00

19.8°C / 20.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.14 km/giờ

22:00

19.6°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.51 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 19.1°
Sáng/Tối
19.3/ 19.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:48
Mưa cường độ nặng

01:00

19.4°C / 19.6°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.86 km/giờ

04:00

19.3°C / 19.1°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
1.34 km/giờ

07:00

19.8°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.29 km/giờ

10:00

22°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.83 km/giờ

13:00

23.3°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.91 km/giờ

16:00

23°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.8 km/giờ

19:00

19.5°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.16 km/giờ

22:00

19.8°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
20.1/ 18.3°
Sáng/Tối
19.4/ 18.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa vừa

01:00

19.3°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.63 km/giờ

04:00

18.1°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.73 km/giờ

07:00

19.1°C / 19.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.57 km/giờ

10:00

19.4°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.75 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.48 km/giờ

16:00

20.4°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.85 km/giờ

19:00

18.5°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.32 km/giờ

22:00

18.1°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 19.2°
Sáng/Tối
18.6/ 20.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa nhẹ

01:00

18.9°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.08 km/giờ

04:00

18.2°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.39 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:47
Thấp/Cao

19.1°/25.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0.75