Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:55
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0