Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 24.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.5/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Thấp/Cao

26.6°/35.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

2.71