Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

4.79