Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:15 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Ít mây
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0