Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Ít mây 18°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:41
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.15 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0