Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0