Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
25.6/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 33.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Thấp/Cao

23.2°/34.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0