Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa cường độ nặng 28°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.34