Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:56 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

10.58