Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:19 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.1/ 18.7°
Sáng/Tối
18.1/ 18.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18°
Sáng/Tối
18.9/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.6°
Sáng/Tối
18.4/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19.3°
Sáng/Tối
19.6/ 19.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.7°
Sáng/Tối
19.6/ 19.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.9°
Sáng/Tối
19.6/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 16°
Sáng/Tối
20/ 15.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 13.9°
Sáng/Tối
14.6/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 16.2°
Sáng/Tối
13.7/ 17.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 20.6°
Sáng/Tối
16.4/ 21.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Mây rải rác
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 18.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Thấp/Cao

18.4°/19.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

0.03