Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.41