Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0