Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Thấp/Cao

9°/25°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0