Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:34 | 24/05/2024
Mây thưa 24.8°

Mây thưa

Cảm giác như 25.4°.

Thấp/Cao
24.8°/34.1°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.49 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
410.56
NH3
12.29
NO
0
NO2
2.83
O3
19.31
PM10
10.53
PM25
8.38
SO2
0.78

Thời tiết Xã Đức Xuân - Huyện Bắc Quang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Xuân - Huyện Bắc Quang trong 12h tới

Thời tiết Xã Đức Xuân - Huyện Bắc Quang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đức Xuân - Huyện Bắc Quang những ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Xuân - Huyện Bắc Quang những ngày tới